Περιβαλλοντική Νομοθεσία - Online σύμβουλος

law.jpg

Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικά δυσχερές εγχείρημα, καθώς :

η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι κατακερματισμένη σε μεγάλο πλήθος διατάξεων, αλληλοεμπλεκόμενων και μη κωδικοποιημένων σε ενιαία κείμενα.Αρκετές διατάξεις δεν έχουν ρητή ισχύ ή κατάργηση, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενα να μη γνωρίζουν ποια είναι τελικά η ισχύουσα νομοθεσία.

Η ταχύτητα αλλαγής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι πλέον αστραπιαία και σχεδόν αδύνατη η παρακολούθηση της σε όλο το εύρος.

Σήμερα μια νέα online υπηρεσία από την A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD, κωδικοποιεί όλη αυτή τη νομοθεσία και έρχεται να εξυπηρετήσει όλους δραστηριοποιούνται σε πεδία που άπτονται της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Πληκτρολογώντας το http://www.water-waste.com/νομοθεσία, σας δίνετε η δυνατότητα για :

 • Καθημερινή ενημέρωση με τη νέα νομοθεσία/νομολογία.

 • Απευθείας πρόσβαση σε κάθε κατηγορία νομοθεσίας και νομολογίας.

 • Πρόσβαση στο σύνολο των εγκυκλίων και των επιμέρους αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα.

 • Πρόσβαση σε κωδικοποιημένα - ενοποιημένα νομοθετικά κείμενα.

 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες ad-hoc σε συγκεκριμένα ερωτήματα επί της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. • Προτείνουμε την εγγραφή σας στις ακόλουθες υπηρεσίες μας :


  Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας & Νομολογίας :

  Περιλαμβάνει το σύνολο της Νομοθεσίας που υπάρχει επικαιροποιημένο καθώς και όλες τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί και με τη σύγχρονη Περιβαλλοντική Νομολογία (Αποφάσεις ΣτΕ και λοιπών Δικαστηρίων)

  Κόστος για ετήσια συνδρομή: 120 €

  Υπηρεσία Online Σύμβουλος :

  Περιλαμβάνει την υπηρεσία Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και Νομολογίας και επιπρόσθετα απαντήσεις σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και αδειοδότησης, καθώς και εξειδικευμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες.

  Κόστος για ετήσια συνδρομή : 250€