Σχετικά με εμάς

logo1.jpg

Είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την προβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους αυτούς παρέχοντας επίσης ενημέρωση για την τρέχουσα ειδησεογραφία, τις επιστημονικές εξελίξεις, τα νέα προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για τη βελτίωση των υπηρεσιών στα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.

Προϊόντα – Υπηρεσίες


Περιοδικό

Μοναδικό εξειδικευμένο στον τομέα διαχείρισης περιβάλλοντος Κάθε μήνα σε επιλεγμένους αποδέκτες Ενημερώνει για τις εξελίξεις σε υπηρεσίες, προϊόντα, τεχνολογίες, εκδηλώσεις, θεσμικά θέματα στον τομέα περιβάλλοντος Ειδικά κλαδικά αφιερώματα και ανεξάρτητες εκδόσεις

Ιστοσελίδα

Καθημερινή ενημέρωση με την τρέχουσα ειδησεογραφία Συνεχής ενημέρωση για τους σημαντικότερους διαγωνισμούς κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος , από κρατικούς φορείς και ΟΤΑ Νέα εξειδικευμένη υπηρεσία για απλούστευση της πλοήγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πιο γρήγορα και πιο λειτουργικά Παράλληλη ενημέρωση για σημαντικές εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Weekly News

Κάθε εβδομάδα αποστολή e-mail σε 12.000 στοχευμένους παραλήπτες (Δημόσιες υπηρεσίες, Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ, Βιομηχανίες, Μελετητές, Κατασκευαστές,
Εργολήπτες, Τεχνικές εταιρίες, επιμελητήρια, Ξενοδοχεία, Πανεπιστήμια, ιδιώτες κ. α) Δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να έχει χρήσιμη ενημέρωση, από την τρέχουσα ειδησεογραφία με τις σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις δίνοντας έμφαση σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση έργων περιβάλλοντος, λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενέργειας και γενικότερα θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Λειτουργική και σύγχρονη κωδικοποίηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Προεδρικά Διατάγματα, Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις. Εγκύκλιοι, Ενημερωτικά ΄’ έγγραφα κρατικών υπηρεσιών’’

Σύνδεση

Εγγραφή

Παράλληλα ON LINE ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα για τις νομικές υποχρεώσεις σε σχέση με το περιβάλλον

Άλλες Υπηρεσίες:

Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων Εκδόσεις και επιμέλεια εντύπων από δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό επιτελείο Σύμβουλοι επικοινωνίας και οργάνωσης γραφείου τύπου

Κοινό- Αποδέκτες

Ενημέρωση σε Ελλάδα και Κύπρο
Συνεχής αποστολή σε σταθερούς αποδέκτες όπως: Δήμους, Φορείς Άρδευσης, Περιφέρειες, ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ, Βιομηχανίες, Μελετητικά γραφεία, Υπουργεία και Κρατικούς Φορείς, Εταιρίες.

Πλεονεκτήματα

Γιατί προβολή στο water & waste;
Το Water & Waste είναι η κατάλληλη δίοδος για την προβολή των επιχειρήσεων με αντικείμενο την περιβαλλοντική διαχείριση Τα οφέλη της συνεργασίας με το WATER & WASTE

Αύξηση του πελατολογίου
Διευκόλυνση των στόχων του τμήματος πωλήσεων
Δημιουργία Market Leaders στις νέες τεχνολογίες προϊόντων
Βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων έναντι των ανταγωνιστικών
Προσέγγιση των μικρών αγορών των οποίων η επικοινωνία είναι δύσκολη
Στοχευμένη προβολή απευθείας στον πελάτη
Δυνατότητα προβολής σε ετήσια Βάση