Πολιτική Απορρήτου

logo.jpg

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.
Για την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας από τον Χρήστη, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, το επίθετο και το email του Χρήστη.
H A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. συλλέγει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας που αναφέρεται πιο πάνω.

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο A.Z.SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων της A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. (server, database, δικτύου κλπ) ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες της A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

COOKIES

Η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD., όπως ενδεικτικά:

1. Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες
2. Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες της A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD., είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση.

Η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

1. την εκπλήρωση των όρων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. στους χρήστες του
2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου.

Κατ` εξαίρεση η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

1. Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ` οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
2. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.


2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν.


3. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. δύναται να περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.


4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. υπόκειται στους όρους του παρόντος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των Υπηρεσιών της A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD. συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της A.Z. SUSTAINABLE MEDIA SERVICES LTD.