Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας

logo1.jpg

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχ.Μακαρίου ΙΙΙ, 9 , 6017 Λάρνακα
τηλ: 0035 724822460

Επικοινωνία με Ελλάδα:

τηλ: 2177257110
Kινητό: 6972923740
email: info@water-waste.com
website: www.water-waste.com
skype:azevgitis
twitter: waterwastecom
linkedin: gr.linkedin.com/pub/antonis-zevgitis/57/b9b/4b4