Αναβάθμισε την Ελλάδα σε ΒΒ ο οίκος Scope Ratings

Οι λόγοι της αναβάθμισης είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η καλύτερη εικόνα μεσοπρόθεσμα για τη βιωσιμότητα του χρέους. Η αξιολόγηση περιορίζεται από το μεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων και την αδύναμη μακροοικονομική εικόνα μακροπρόθεσμα

yp.oik3.jpg

Σε ΒΒ από ΒΒ- αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο ο οίκος Scope Ratings, διατηρώντας το θετικό outlook της αξιολόγησης.

Οπως αναφέρει, οι λόγοι της αναβάθμισης είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η καλύτερη εικόνα μεσοπρόθεσμα για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Η Scope επισημαίνει ότι η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου περιορίζεται από το μεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων στη χώρα και την αδύναμη μακροοικονομική εικόνα μακροπρόθεσμα.

Το θετικό outlook συνδέεται με την προσδοκία του οίκου για

-Επιτάχυνση στη μείωση των κόκκινων δανείων μέσω πωλήσεων χαρτοφυλακίων και της υλοποίησης του σχεδίου Ηρακλής.

- Ενισχυμένη αξιοπιστία των οικονομικών πολιτικών μέσω της συνέχισης φιλοεπιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων και της επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων, κάτι που θα βελτιώσει την επενδυτική εμπιστοσύνη

-Ευθυγράμμιση με τους στόχους προϋπολογισμού που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές

-Πολιτική σταθερότητα τα επόμενα χρόνια, μειώνοντας το ρίσκο ανατροπών.