Παρουσίαση: Σημείου Ελπίδας (Hope Spot) ‘Αυλάκι Λέσβου’ και της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών

με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή ιδεών και την ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για δράση.

K1.png

Με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης του Σημείου Ελπίδας (Hope Spot) ‘Αυλάκι Λέσβου’ και της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, η πρωτοβουλία Healing Lesvos και η Helector A.E. προσκάλεσαν το κοινό, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα πλαίσια του 1ο Διεθνούς Συνέδριου Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Πολιτικής και Διαχείρισης, το οποίο έλαβε χώρα στη Λέσβο από 1 έως 3 Ιουνίου 2018.

Η παρουσίαση της Healing Lesvos βασιζόμενη στο άρθρο με τίτλο «Σημείο Ελπίδας στο Αυλάκι, Λέσβος : συνδυασμός προστασίας της θάλασσας και αειφόρου ανάπτυξης» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 στη Μυτιλήνη, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του άρθρου ήταν να εξεταστεί το ενδεδειγμένο σενάριο προστασίας για τη θαλάσσια περιοχή στο Αυλάκι Λέσβου, που έχει αναδειχθεί σε Σημείο Ελπίδας (Hope Spot), από το διεθνή οργανισμό Mission Blue.

Μετά την επιτόπια διερεύνηση και ανάλυση των τοπικών συνθηκών, προτείνεται η βέλτιστη ανάπτυξη της περιοχής Αυλάκι στη Λέσβο, ως χώρος ελπίδας μέσω του συνδυασμού δύο διαφορετικών προσεγγίσεων: την υιοθέτηση και εφαρμογή βιώσιμης προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ήπιων δραστηριοτήτων (π.χ. αγροτουρισμός, έρευνα & ακαδημαϊκός τουρισμός, οικοτουρισμός).

Τα ευρήματα της εκτεταμένης έρευνας που αναλήφθηκε κατέδειξε σαφώς ότι η ίδρυση του χώρου ελπίδας στην περιοχή Αυλάκι και η υιοθέτηση έξυπνων, ήπιων και τοπικά υποστηριζόμενων παρεμβάσεων αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την περιοχή, αναδεικνύοντας σημαντικές συνέργειες με την εφαρμογή αρχών περιβαλλοντικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οδηγώντας στην πλήρη στήριξη και υιοθέτηση, στην πράξη των προτεινόμενων μέτρων σε μακροπρόθεσμη βάση
Ο σκοπός συμμετοχής σε αυτό το συνέδριο ήταν η παρουσίαση του Σημείου Ελπίδας Αυλάκι για πρώτη φορά τόσο σε επιστημονικό κοινό όσο και στην τοπική κοινότητα με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή ιδεών και την ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για δράση.
Ένα από τα πρωτοποριακά βήματα της Healing Lesvos ήταν να καλέσει το WAOF (Περιβαλλοντική Οργάνωση της Δυτικής Αυστραλίας) να συμμετάσχει στην παρουσίαση, έτσι ώστε να υπάρξει διεθνής ανταλλαγή ιδεών, και να τονιστεί η σημασία της συνεργασίας αυτής για την προστασία των ωκεανών με συγκεκριμένη αναφορά στα δύο αυτά σημεία που έχουν αναγνωριστεί από την Mission Blue ως Hope Spots 2018 : Αυλάκι της Λέσβου και νησιά Abrolhos στην Αυστραλία.
Η παγκοσμιοποίηση των συνεργειών, οι κοινές προκλήσεις και οι διαφορές μεταξύ των Σημείων Ελπίδας ανοίγουν πραγματικά ένα νέο δρόμο ευαισθητοποίησης όσον αφορά την αναγκαιότητα προστασίας του εύθραυστου περιβάλλοντος των ωκεανών.
Η Ελένη Ατσικμπάση, ιδρυτής της Healing Lesvos και η Paula Taylor, συνιδρυτής του Ωκεανικού Ιδρύματος της Δυτικής Αυστραλίας (WAOF), παρουσίασαν τα Hope Spots τους στο συνέδριο στα πλαίσια ανταλλαγής εμπειριών σε δύο διαφορετικές ηπείρους και της προώθησης συνεργασιών μεταξύ Αυστραλιανών και Ελληνικών έργων και με σκοπό την συμβολή τους στην επίλυση των προκλήσεων της αειφορίας του 21ου αιώνα” , όπως ανέφερε και η Πρέσβης της Αυστραλίας κα Kate Logan στο μήνυμα υποστήριξής της προς την Ελλάδα.