ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧ.ΓΕΡΑΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Φο.Δ.Σ.Α ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρέπει να προχωρήσουμε στην Μηδενική Παραγωγή Απορριμμάτων

fb2.jpg


"Το όραμα του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας είναι σταδιακά να εφαρμόσει πολιτική σχεδόν Μηδενικής Παραγωγής Απορριμμάτων (nearly ZERO WASTE), καταργώντας σχεδόν την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει σήμερα να ξεκινήσει ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους Φορείς ώστε να σχεδιαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο και βιώσιμο που να σέβεται τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Οραματίζομαι να προχωρήσουμε στην 3η γενιά διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς να βλέπουμε δαίμονες στις τεχνολογίες αλλά υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που εδώ και δεκάδες χρόνια σε όλα τα προηγμένα κράτη του κόσμου εφαρμόζονται με επιτυχία. "

Την επισήμανση αυτή κάνει ο πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α Κεντρ.Μακεδονίας Μιχ.Γεράνης σε συνέντευξη του στο Water & Waste.Ακόμα αναφέρει ότι
ο στόχος που έχει θέσει η Κεντρική Μακεδονία για τη Διαχείριση των απορριμμάτων είναι να οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στα παραπάνω τρία εργοστάσια των απορριμμάτων λιγότερο από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα, αφού δίνεται έμφαση σε δημοτικό επίπεδο στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους με διαλογή στην πηγή. Από τα απορρίμματα που θα οδηγηθούν στα παραπάνω τρία εργοστάσια -ανάλογα με την τεχνολογία που θα επιλεγεί- θα ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό compost, ενέργεια και ανακυκλώσιμα υλικά, αφήνοντας ένα μικρό ποσοστό υπολείμματος προς διάθεση στους Χ.Υ.Τ.Υ.
Αναλυτικά η συνέντευξη του κ.Γεράνη έχει ως εξής:


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ