Συνέντευξη Γ.Μαρινάκη προέδρου ΕΔΕΥΑ Θετική η επίδραση στη λειτουργία των ΔΕΥΑ από το ν.4483-2017

Υποστελέχωση, μειωμένη εισπραξιμότητα και υψηλό ενεργειακό κόστος είναι τα κύρια προβλήματα στη λειτουργία τους

edeya-logo-aftodioikisi.jpg

"Η υποστελέχωση,η μειωμένη εισπραξιμότητα λόγω της οικονομικής κρίσης ,το υψηλό ενεργειακό κόστος και το μη ανταποδοτικό νερό είναι τα κυριότερα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. σήμερα.Η υποστελέχωση έπληξε τις Δ.Ε.Υ.Α.λόγω του ότι υπήχθησαν στις γενικότερη απαγόρευση προσλήψεων που ισχύει στο δημόσιο παρότι είναι επιχειρήσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.Οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν ανάγκη σήμερα κυρίως από επιστημονικό προσωπικό λόγω του αντικειμένου τους που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία.Ως προς το ενεργειακό κόστος, είναι ακόμα υψηλό διότι οι εγκαταστάσεις τους τιμολογούνται με τιμολόγιο γενικής χρήσης και όχι με βιομηχανικό παρότι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης. "

Τις επισημάνσεις αυτές κάνει ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ.Γ.Μαρινάκης, δήμαρχος Ρεθύμνου, σε συνέντευξη στο Water & Waste με αφορμή την 29η γ.σ της ΕΔΕΥΑ που θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια 31/5 και 1/6.

Παράλληλα κρίνει ότι ο ν. 4483/2017 σε συνδυασμό και με τον ν. 4485/2017 θα επηρεάσει θετικά την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.,αφού με το νέο θεσμικό πλαίσιο αποσαφηνίζεται η φύση των Δ.Ε.Υ.Α. με την έννοια ότι ρητά χαρακτηρίζονται δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , προσαρμόζεται η λειτουργία τους στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο,κυρίως ως προς το θέμα της τιμολόγησης, ενισχύεται η ανταποδοτικότητά τους,δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τρόπο δίκαιο και σύμφωνο με τον κοινωφελή τους χαρακτήρα και την αναπτυξιακή τους κατεύθυνση,αποκαθίσταται η ευελιξία τους, οριοθετούνται οι πόροι τους.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ,Μαρινάκη έχει ως εξής:

-Ποιές αλλαγές έφερε ο ν.4483/2017 στο θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ;

Ο ν. 4483/2017 αποκαθιστά θεσμικά το ν. 1069/80,τον ιδρυτικό νόμο των Δ.Ε.Υ.Α. ο οποίος αποτέλεσε ένα αξιόπιστο θεσμικό εργαλείο χάρη στο οποίο οι Δ.Ε.Υ.Α. λειτούργησαν με ευελιξία και αποτελεσματικότητα 40 περίπου χρόνια και κατασκεύασαν υποδομές ζωτικής σημασίας στις πόλεις της χώρας μας.Κι αυτό γιατί ο ν. 1069/80 επλήγη άδικα και αδικαιολόγητα από οριζόντιες μνημονιακές διατάξεις στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι οποίες είχαν επιπτώσεις στην λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.Παραπέρα,από το 1980 μέχρι σήμερα υπήρξαν θεσμικές και τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης που έπρεπε να ενσωματωθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι Δ.Ε.Υ.Α. να λειτουργούν μ’ ένα σύγχρονο θεσμικό υπόβαθρο.Με τον ν. 4483/2017 συμπληρώνονται τα νομοθετικά κενά του ν. 1069/80 που δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία των ΔΕΥΑ, διευκρινίζονται ασαφή θέματα που ταλαιπωρούσαν χρόνια τις Δ.Ε.Υ.Α. και θωρακίζονται θεσμικά οι επιχειρήσεις από απειλές και κινδύνους.Τέλος,με τον ν. 4483/2017 αναβαθμίσθηκε θεσμικά η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,ο εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. που κατάφερε να είναι θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας,αλλά χωρίς επίσημη μέχρι σήμερα αναγνώριση.

-Αναμένεται να υπάρξουν θετικές συνέπειες από την εφαρμογή του;

Αναντίρρητα, ο ν. 4483/2017 σε συνδυασμό και με τον ν. 4485/2017 θα επηρεάσει θετικά την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.,αφού με το νέο θεσμικό πλαίσιο αποσαφηνίζεται η φύση των Δ.Ε.Υ.Α. με την έννοια ότι ρητά χαρακτηρίζονται δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , προσαρμόζεται η λειτουργία τους στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο,κυρίως ως προς το θέμα της τιμολόγησης, ενισχύεται η ανταποδοτικότητά τους,δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τρόπο δίκαιο και σύμφωνο με τον κοινωφελή τους χαρακτήρα και την αναπτυξιακή τους κατεύθυνση,αποκαθίσταται η ευελιξία τους, οριοθετούνται οι πόροι τους.Όλο αυτό το πλέγμα των ρυθμίσεων με θετικό πρόσημο δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας,σταθερότητας και αναπτυξιακών προοπτικών για τις επιχειρήσεις.


- Ποιά είναι τα βασικά προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. σήμερα;

Η υποστελέχωση,η μειωμένη εισπραξιμότητα λόγω της οικονομικής κρίσης ,το υψηλό ενεργειακό κόστος και το μη ανταποδοτικό νερό είναι τα κυριότερα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. σήμερα.Η υποστελέχωση έπληξε τις Δ.Ε.Υ.Α.λόγω του ότι υπήχθησαν στις γενικότερη απαγόρευση προσλήψων που ισχύει στο δημόσιο παρότι είναι επιχειρήσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.Οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν ανάγκη σήμερα κυρίως από επιστημονικό προσωπικό λόγω του αντικειμένου τους που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία.Ως προς το ενεργειακό κόστος, είναι ακόμα υψηλό διότι οι εγκαταστάσεις τους τιμολογούνται με τιμολόγιο γενικής χρήσης και όχι με βιομηχανικό παρότι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης.Δυστυχώς, δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά μας να περιλάβει σχετική διάταξη ο ν. 4483/2017 και αυτό είναι ένα πρόβλημα.Η μειωμένη εισπραξιμότητα οφείλεται στην οικονομική κρίση και στην αδυναμία των καταναλωτών να είναι συνεπείς παρότι τα τιμολόγια των Δ.Ε.Υ.Α. είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή του με πολιτική διακανονισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών,είσπραξη των ληξιπρόθεσων από τις Δ.Ο.Υ.,διακοπές νερού σε ακραίες περιπτώσεις κ.λ.π. Ωστόσο,αξίζει να αναφερθεί ότι παράλληλα οι περισσότερες Δ.Ε.Υ.Α. έχουν θεσπίσει κοινωνικά τιμολόγια για ευπαθείς κατηγορίες καταναλωτών.Ως προς το μη ανταποδοτικό νερό η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει αναλάβει να αντιμετωπίσει το θέμα με σειρά ενεργειών που αφορούν στο υδατικό ισοζύγιο,τα υδρόμετρα,την ψηφιοποίηση των δικτύων τους κ.α.


-Τι κινήσεις κάνει η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την υγιή λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.;

Με τον ν. 4483/2017 η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα μπορεί πλέον να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και η δυνατότητα αυτή θα συμβάλλει στην λειτουργική και επιχειρησιακή της αναβάθμιση προς όφελος των Δ.Ε.Υ.Α. Τη δυνατότητα αυτή αξιοποίησε πρόσφατα η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αφού το Δεκέμβριο του 2017 υπέγραψε ως μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών,το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση στο πλαίσιο του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τις υποδομές υγρών αποβλήτων για τους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας.Παραπέρα , η ΕΔΕΥΑ συνεργάζεται στενά ως θεσμικός συνομιλητής με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Περιβάλλοντος,Οικονομίας & Ανάπτυξης κ.α.) και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προωθώντας όλα τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. με τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο.Ως προς το θέμα της υποστελέχωσης η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κατάφερε να πείσει το Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι ΔΕΥΑ έχουν απόλυτη ανάγκη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και για τον λόγο αυτό οι ΔΕΥΑ περιελήφθησαν στην προκήρυξη 3Κ/2018 η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη,αφού έχουν εκδοθεί προσωρινοί πίνακες.Με βάση την προκήρυξη αυτοί 50 ΔΕΥΑ θα προσλάβουν 761 άτομα ΥΕ,ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ και πρόκειται για θέσεις εργασίες αορίστου χρόνου που θα ενδυναμώσουν το ανθρώπιονο δυναμικό των Δ.Ε.Υ.Α. και θα αναβαθμίσουν λειτουργικά τις επιχειρήσεις.Ως προς το θέμα της ενέργειας ευελπιστούμε ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν πλέον από το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες,τον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.Σημαντικό ρόλο έπαιξε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και στη διαμόρφωση του Προγράμματος “ΦιλόΔημος Ι” στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκαν ήδη δύο προσκλήσεις για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.Παραπέρα, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με ίδιους πόρους ανέπτυξε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την ποιότητα του πόσιμου νερού και την συγκριτική αξιολόγηση το οποίο θεωρείται πρωτοποριακό ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις (Ημερίδες,περιφερειακές συναντήσεις κ.λ.π.) για σημαντικά ζητήματα των Δ.Ε.Υ.Α. στη διάρκεια των οποίων γίνεται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των στελεχών των Δ.Ε.Υ.Α. και διάχυση γνώσης και ενημέρωσης.


-Ποια είναι τα θέματα της προσεχούς γενικής συνέλευσης της ΕΔΕΥΑ;

Τα θέματα της 29ης Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι εκτός από αυτά που προβλέπονται υποχρεωτικά από το Καταστατικό της Ένωσης η λειψυδρία,η συγκριτική αξιολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α. και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που ανέπτυξε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την ποιότητα νερού και την συγκριτική αξιολόγηση,οι Ενεργειακές Κοινότητες και ο ενεργειακός συμψηφισμός για τις εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ,η τιμολόγηση-κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης,τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού,η υδατική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και η αναθεώρηση της Οδηγίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού.Είναι κρίσιμα θέματα που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α.,αλλά και όλο τον τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης.