Μιχάλης Γεράνης: Περνάμε στην Τρίτη γενιά διαχείρισης απορριμμάτων - Η Εγνατία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Στην εισήγηση του στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

geranis.jpg

Στην εισήγηση του στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Γεράνης Μιχάλης μας μιλά για την : Αξιοποίηση των υποδομών της χώρας μας για κοινή αποτελεσματική λύση που θα ενώνει ακόμα και τους 5 ΠΕΣΔΑ (Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Κεντ. Μακεδονία, Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία) για την αξιοποίηση του υπολείμματος.

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες για το 2020 και η Ελλάδα πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση για να καλύψει τους στόχους εκτροπής από την ταφή.

Αναφέρθηκε επίσης στην αυριανή μέρα για τη Διαχείριση των απορριμμάτων στη Κεντρική Μακεδονία όπου:
Ωριμάζουν και υλοποιούνται σύγχρονα έργα για την διαχείριση των απορριμμάτων και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ προβλέπονται 3 κεντρικές μονάδες διαχείρισης στερεών απορριμμάτων:


 • Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Σέρρες που είναι σε στάδιο κατασκευής

 • Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα που θα εξυπηρετεί το 36% των απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και της Π.Ε. Χαλκιδικής και

 • Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα που θα εξυπηρετεί του 64% των απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και της Π.Ε Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και τον Δήμο Παιονίας.

  Λιγότερο από τα μισά παραγόμενα απορρίμματα θα οδηγούνται σε σύμμεικτη μορφή στις παραπάνω τρεις μονάδες.

  Όραμα του ΦΟΔΣΑ για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι:

  • σταδιακά να εφαρμόσει πολιτική σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ( nearly ZERO WASTE), καταργώντας σχεδόν την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων

  • Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να προέλθει μόνο από την ανάκτηση με ενεργειακή αξιοποίηση, μηδενίζοντας σχεδόν την ταφή

  • Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει σήμερα να ξεκινήσει ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους Φορείς ώστε να σχεδιαστεί ένα έργο ολοκληρωμένο, βιώσιμο που να σέβεται τους περιβαλλοντικούς κανόνες.

  • Το οδικό αλλά και σιδηροδρομικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας επιτρέπει τις συνεργασίες με τις υπόλοιπες Περιφέρειες ώστε να γυρίσουμε οριστικά σελίδα στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

  Κλείνοντας την ομιλία του δήλωσε με βεβαιότητα πως : Το μέλλον είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ» Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Γιατί αυτό διασφαλίζει:
  • Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων,
  • Αποφυγή παράλληλων επενδύσεων
  • Υψηλή αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης

  Όλα αυτά θα υλοποιηθούν «ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

  Την παρουσίαση μπορείτε να την δείτε πατώντας εδώ