Η ΕΚΤ επανεξετάζει τη χορήγηση φθηνών δανείων σε τράπεζες

Υποβλήθηκε η πρόταση να επανεξεταστεί η συνεισφορά των δράσεων αναχρηματοδότησης TLTRO - ουσιαστικά φθηνών πολυετών δανείων σε τράπεζες – στη νομισματική πολιτική, αναφέρει η ΕΚΤ στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου

ekt.jpg

Στη συνεδρίαση τους τον Δεκέμβριο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρότειναν να επανεξετάσουν τη χρήση φθηνών, πολυετών δανείων στις τράπεζες τους επόμενους μήνες, ενώ αναφέρθηκαν και στις προοπτικές της οικονομίας της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Υποβλήθηκε η πρόταση να επανεξεταστεί η συνεισφορά των δράσεων αναχρηματοδότησης TLTRO - ουσιαστικά φθηνών πολυετών δανείων σε τράπεζες – στη νομισματική πολιτική, αναφέρει η ΕΚΤ για τη συνεδρίαση στις 12-13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.