Αναπτυξιακή Στρατηγική: Στόχος επενδύσεις 55 δισ. μέσω ΠΔΕ ως το 2023

Στην πρώτη επικαιροποίηση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής προχωρά η κυβέρνηση. Οι εκτιμήσεις για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Έμφαση στις ΜμΕ, την έρευνα και την καινοτομία. Περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

yp.anaptuxhs.jpg

Την εκτίμηση ότι έως το 2023 μπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις της τάξεως των 55 δισ. ευρώ μόνο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιέχει το κείμενο της πρώτης ετήσιας επικαιροποίησης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, το οποίο αναμένεται να δημοσιευθεί - ανακοινωθεί άμεσα.

Αν και το ΠΔΕ, βρίσκεται πλέον σε μια διαρκή απόκλιση από τους ετήσιους στόχους, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκτιμά ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια γενικότερη κινητοποίηση και σε συνδυασμό με την ιδιωτική συμμετοχή στα επενδυτικά σχέδια και τη μόχλευση, ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Θα πρέπει να σημειωθεί εντός των επομένων ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του ΠΔΕ, το οποίο θα καταρτίζεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και δεν θα είναι ετήσιο, όπως ισχύει σήμερα. Δηλαδή θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το ΕΣΠΑ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο στόχο για την υλοποίηση επενδύσεων 55 δισ. ευρώ, θα συνδράμουν και πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου.

Πέραν, όμως των επενδύσεων που προσδοκούνται από το ΠΔΕ, στους άξονες της επικαιροποιημένης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΑΞΕ) ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2% στο 4% μέχρι το 2025. Η εκτίμηση αυτή, βασίζεται στο βελτιωμένο πλαίσιο υποστήριξης επενδύσεων όπως με το νέο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, στη γενικότερη συστηματική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας της χώρας με Διεθνείς Επενδυτικούς Οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καθώς και με τις διακρατικές συνεργασίες που αναπτύσσονται με αναδυόμενες οικονομίες και επενδυτικούς οργανισμούς (π.χ. Mubadala).

Οι ΜμΕ
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν κεντρική επιλογή της αναπτυξιακής στρατηγικής και σημειώνεται ότι είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων νέα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ από το ΕΤΕΑΝ, το ΤΑΝΕΟ, τον Αναπτυξιακό Νόμο και το EquiFund κ.ο.κ. Μάλιστα το ΤΑΝΕΟ έχει δημοσιεύσει προσκλήσεις για προγράμματα που υπολογίζεται να προσελκύσουν συνολικά κεφάλαια πάνω από 1.1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επίσης, για τη στήριξη των ΜμΕ, εντός του 2019 θα τεθεί σε λειτουργία το εθνικό Δίκτυο υποστήριξης ΜμΕ το οποίο αποσκοπεί στη εξατομικευμένη στήριξη 4.000 επιχειρήσεων κατ` έτος.

Στο πεδίο των εξαγωγών, τίθεται ως στρατηγικός στόχος η αύξησή τους στο 50% του ΑΕΠ έως το 2025, ενώ ως προς τη βελτίωση της παραγωγικότητας με ένα πλέγμα παρεμβάσεων τίθεται ο στόχος για τη σύγκλιση με το μέσο όρο της ΕΕ, κάτι που ισοδυναμεί με αύξηση των ρυθμών παραγωγικότητας κατά 2% σε ετήσια βάση.

Έρευνα και Ανάπτυξη
Για την αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού για την υποστήριξης της καινοτομίας, προβλέπεται η δημιουργία 10.000 ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους ερευνητές μέσω του ΕΛΙΔΕΚ και ερευνητικών προγραμμάτων έως το 2021, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε μια συνολικότερη ενίσχυση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα διπλασιάζοντας τις επενδύσεις σε Ε&Α. Το 2020, προβλέπεται ότι οι δαπάνες αυτές θα έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2011.

Επιχειρηματικό περιβάλλον
Για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ψηφιοποιούνται εντός του 2020 όλες οι διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης επιχείρησης διευκολύνοντας περαιτέρω δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο και ο Εθνικός Χωρικός Σχεδιασμός μέχρι το 2021, υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης. με στόχο τη «δίκη χωρίς χαρτί» έως το 2021, ενώ αναπτύσσεται μια πολιτική κινήτρων για την εγκατάσταση σε επιχειρηματικά πάρκα.

Υποδομές και Δίκτυα
Τίθεται σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με στόχο οι ΑΠΕ να καλύπτουν το 32% της κατανάλωσης ενέργειας έως 2030. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο με την ολοκλήρωση διεθνών αγωγών φυσικού αερίου, αναπτύσσεται ταχύτατα το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα και διασυνδέονται τα νησιά με το ηπειρωτικό σύστημα ενέργειας.

Παράλληλα, υλοποιούνται σημαντικά έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας (Ultra-fast broadband και ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ) καλύπτοντας το χάσμα από τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Έως το 2023, 2,5 εκατομμύρια πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Εισάγονται οι πρώτες δέκα Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις έως το 2020 και ολοκληρώνονται τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή έως το 2020.

Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή
Για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, ενισχύονται ήδη από το 2018 τους πόρους που κατευθύνονται στους ΟΤΑ και τέθηκαν σε υλοποίηση νέα εργαλεία για τις αναπτυξιακές επενδύσεις των Δήμων όπως το πρόγραμμα Φιλόδημος. Σημαντικές ενέργειες πραγματοποιούνται για τη στελέχωση και την ψηφιοποίηση των Δήμων με στόχο να αναβαθμιστούν σταδιακά σε πρωταγωνιστές της ανάπτυξης.

Επίσης, υλοποιείται και επεκτείνεται το μεταφορικό ισοδύναμο, μια νέα πολιτική, που επιτρέπει μείωση κατά μέσο όρο 43% του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά, ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων προκηρύσσεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης.

Πηγή:euro2day, Σταμάτης Ζησίμου