ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λήξη Προσφορών 27-3-2018

Προμήθεια σωληνώσεων για τις ανάγκες των ΧΥΤΑ του Περιφ/κού Συνδέσμου

diagonismos.jpg