ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

6ο Υποέργο "Γεώτρηση ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου στη θέση Χειμαδιό οικισμού Μυλωνιανών Δ.Ε. Θερίσου Δ. Χανίων Π.Ε. Χανίων", του έργου "Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες"

diagonismos.jpg