ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Προμήθεια σωλήνων για αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης για εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου ύδατος στις ΤΚ του Δήμου Μεσσήνης

diagonismos.jpg