ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Παροχή υπηρεσιών καταμέτρησης των παροχών ύδρευσης στις ΔΕ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ

diagonismos.jpg