Υπεγράφη η σύμβαση για έργο ύδρευσης στη Δράμα με 1,9εκατ.ευρώ

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΥΑ Δράμας

Drama_510.jpg

Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του έργου κατασκευής δικτύου ύδρευσης Δράμας (ζώνη 3) με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πρόκειται για έργα που αφορά νέο δίκτυο ύδρευσης στο Νότιο τμήμα της πόλης (Ζώνη 3). Θα κατασκευαστεί το πρωτεύον δίκτυο από τη δεξαμενή του Αγ. Τρύφωνα προς τον οικισμό και το δευτερεύον δίκτυο το οποίο θα διανέμει το νερό στους καταναλωτές.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΥΑ Δράμας. Το αρχικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 6.109.268 (ποσό με ΦΠΑ) ενώ συμβασιοποιήθηκε με 1.939.455,49 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 1.527.131,31). Η διαγωνιστική διαδικασία είχε συνολικά 16 συμμε΄τεχος.

Ανάδοχος εταιρεία είναι η ΕΤΕΔ AE. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα σχετικά έργα πρέπει να ολοκληρωθούν σε 18 μήνες, δηλαδή τον Μάρτιο του 2019.

Πηγή:ypodomes.com