Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

20-09-2017

Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Κατερίνης ...

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

20-09-2017

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων...

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

20-09-2017

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών ...

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

20-09-2017

Προμήθεια και μεταφορά 1.250 τόνων θερμού ασφαλτομίγματος για Δ.Ε. Παραλίας - Δ.Ε. Κορινού...

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

20-09-2017

Προμήθεια αντλιών λυμάτων πόλεως Κέρκυρας...

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

20-09-2017

Εργο "Τσιμεντοστρώσεις - τοιχία αντιστήριξης Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα - Κορακοβουνίου - Κουτρούφων και Πραστού " ...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

20-09-2017

Εργο "Κατασκευή αρδευτικού έργου περιοχής Ρεθίου" ...

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

20-09-2017

Προμήθεια καταγραφέα στάθμης, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας των νέων αντλιοστασίων...

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

19-09-2017

Ανάθεση υπηρεσίας διαχ/σης και ταφής απορριμμάτων Ναυπλίου...

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

18-09-2017

Εργο "Κατασκευή τεχνικού ομβρίων υδάτων και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών ΔΚ ΦΟΔΕΛΕ" ...