Διαγωνισμοί

Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

20-11-2017

Συντήρηση πρασίνου των εγκ/σεων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου για 2 έτη ...

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

20-11-2017

Προμήθεια Σωλήνων Αρδευσης Συνδετικών Εξαρτημάτων, Ηλεκτροβανών, Εκτοξευτήρων ...

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

20-11-2017

Περιβαλλοντικές μελέτες έργων μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων και έργου επέκτασης ΧΥΤ ...

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

20-11-2017

Εκπόνηση μελέτης ...

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑ

19-11-2017

Προμήθεια ρυθμιστών στροφών...

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

19-11-2017

Προμήθεια Χυτοσιδηρών - Σιδηρών Στοιχείων Φρεατίων ...

ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

19-11-2017

Προμήθεια ρολογιών γεωτρήσεων ...

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

19-11-2017

Προμήθεια κάδων - καλαθιών απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ...

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

19-11-2017

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ...

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

19-11-2017

Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου ...